آپلود فیلم اختصاصی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : mp4, jpg.
    فقط عکس با فرمت jpg و فیلم با فرمت mp4 تایید می شود.